top of page

גרפיט ופחם

בגלריה זו תוכלו לראות דוגמאות לרישומי הגרפיט והפחם של בוב. בוב משתמש בסונדרס ווטרפורד וקשתות מלאות אימפריאליות (76.2x55.9 ס"מ) 140 ק"ג נייר צבעי מים חמים עבור רישומי הגרפיט והפחם שלו, אם כי, עבור "מאסטר עץ הקברבר ברנרד בלקבורן" הוא השתמש בלוח האיור של פריסק CS10, ככל הנראה, לוח איור מעולה זה. כבר לא נעשה שימוש בימינו, בגלל חוסר ביקוש אליו. מדי פעם, בוב יוסיף תוכן נוסף לגלריה הזו, כמו בכל גלריה אחרת ...
bottom of page